EVERT NIJLAND JEWELLERY
.
Evert Nijland
ARTIST STATEMENT
Het sieraad is een rijk fenomeen, dat zowel culturele, maatschappelijke als economische componenten omvat. Een van de meest wezenlijke aspecten van het sieraad is het begrip identiteit. Er bestaat immers een intieme relatie tussen sieraden en de manier waarop mensen vormgeven aan hun leven. Alle menselijke lusten en lasten zijn in sieraden gematerialiseerd. Daarom read more >>


Het sieraad is een rijk fenomeen, dat zowel culturele, maatschappelijke als economische componenten omvat. Een van de meest wezenlijke aspecten van het sieraad is het begrip identiteit. Er bestaat immers een intieme relatie tussen sieraden en de manier waarop mensen vormgeven aan hun leven. Alle menselijke lusten en lasten zijn in sieraden gematerialiseerd. Daarom kan het sieraad op veel verschillende manieren benaderd worden; als een waardevol voorwerp, als een artefact met historische waarde, als een maatschappelijk signaal, als voertuig voor persoonlijke herinneringen of als een uiting van menselijke ijdelheid en decoratiezucht. Het is die gelaagdheid en complexiteit die mij zo aantrekt in het vakgebied en die mijn keuze voor het medium sieraad mede heeft bepaald.

Sieraden blinken niet direct uit in praktisch nut, maar hebben wel een functie en betekenis. Mijn uitgangspunten voor het maken van sieraden zijn meestal autonoom, maar vanwege de draagbaarheid is de vormgeving van mijn sieraden altijd toegepast. De intieme interactie tussen het sieraad en de drager is voor mij heel belangrijk; een sieraad vertelt immers een ander verhaal als het wordt gedragen en overgedragen, dan wanneer het in een vitrine ligt.

De menselijke noodzaak tot versiering en onderscheiding die aan het fenomeen sieraad ten grondslag ligt is van alle tijden. Ik voel mij verbonden met traditie en geschiedenis en het is belangrijk voor mij om mijn werk in een historisch perspectief te plaatsen.

Mijn sieraden refereren dan ook aan beelden en thema's uit de westerse kunstgeschiedenis, en dan met name de wereld van het ornament; een steeds terugkerend onderwerp dat als rode draad door mijn werk loopt. Ik zoek naar een hedendaagse betekenis van klassieke begrippen als decoratie en schoonheid door de historische bronnen te herinterpreteren en over te brengen naar mijn eigen, 21ste eeuwse context.

Een belangrijke reden dat ik voor het maken van hedendaagse sieraden heb gekozen is dat het vakgebied niet materiaalgebonden is. In mijn werk combineer ik verschillende diciplines van de toegepaste kunst met elkaar zoals glas, textiel, hout, keramiek en metaal. Kernwaarden daarbij zijn de liefde voor handwerk en het integeren van nieuwe technologieen. Ik werk daarom veel samen met gespecialiseerde vakmensen en bedrijven om mijn beelden te kunnen realiseren.